Project actions

Projektové aktivity

A. Přípravné aktivity, příprava managementových a akčních plánů

A.1. Vytvoření projektového týmu
A.2. Vytvoření specializovaných “psích jednotek”
A.3. Vytvoření národních sítí a metodik dobré praxe
A.4. Zajištění adekvátní zákonné ochrany orla královského v Česku

C. Konkrétní ochranářské akce

C.1. Zjišťování a vyšetřování případů pronásledování dravců s využitím metod nejlepší praxe
C.2 Vyvážení negativních efektů lidmi způsobené mortality prostřednictvím dobré praxe
C.3. Vytvoření a předvádění technik managementu zvěře příznivých orlům

D. Sledování účinků projektových akcí

D.1. Sledování dopadů projektu prostřednictvím indikátorů
D.2. Zhodnocení socioekonomických a ekosystémových funkcí projektu

E. Veřejné povědomí a rozšiřování výsledků

E.1. Zvyšování povědomí u zainteresovaných skupin obyvatel
E.2. Zvyšování povědomí u široké veřejnosti

F. Řízení projektu

F.2. Plnění tabulek indikátorů
F.1. Řízení projektu