Sup hnědý z bulharského reintrodukčního projektu zastřelen v Maďarsku

Tagged Cinereous vulture was shot in Hungary

28.04.2021

Minulý týden upozornili odborníci z bulharské nevládní ochranářské organizace Green Balkans své kolegy z MME (BirdLife Maďarsko), pracující na LIFE projektu PannonEagle, že sup hnědý, označený GPS-GSM vysílačem, posílá podezřelé lokace ze župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.

 


Pátrací pes Carlo s GPS obojkem (Photo: Gábor Deák, MME/BirdLife Hungary)

Psí jednotka MME, zaměřená na vyhledávání otrávených návnad a mršin, ve spolupráci se strážní službou národního parku Hortobágy, dohledala vysílačku, kterou pravděpodobně někdo sundal z ptáka a pohodil na břehu řeky. Další hledání psí jednotky s využitím GPS lokací přineslo podezření, že pták byl s největší pravděpodobností zastřelen. Proto byla povolána policie, která zahájila vyšetřování a zajistila důkazy včetně vzorku DNA z vysílačky. Doufáme, že vyšetřování bude úspěšné a povede k odhalení pachatele.


Stopy podezřelého.


Našlo se také peří a krev. (Photo: Gábor Deák, MME/BirdLife Hungary).

Sup hnědý je jedním ze čtyř evropských druhů supů. V mnoha zemích včetně Maďarska byl vyhuben kvůli přímému pronásledování (trávení a zástřelům) i úbytku potravy a vhodných biotopů. Poslední hnízdění v Bulharsku bylo prokázáno v 50. letech 20. století a v roce 1985 byl oficiálně prohlášen za vyhynulý druh. V rámci LIFE projektu „Světlá budoucnost pro supa hnědého” (LIFE14 NAT/BG/649 https://greenbalkans.org/VulturesBack/en/) bylo dosaženo významného pokroku v jeho ochraně supů: vypuštění několika desítek ptáků vedlo v letošním roce k zahnízdění hned tří párů, tedy k prvnímu zahnízdění v Bulharsku po více než 50 letech.


Buhlarští supi hnědí se žlutými odečítacími kroužky (Photo: Green Balkans)

Pták jménem „Ichera” se narodil v roce 2019 ve volné přírodě ve Španělsku, téhož roku ho srazilo auto. Po vyléčení v záchranné stanici byl o rok později převezen do Bulharska v rámci reintrodukčního projektu. Po půlroční přípravě na vypuštění do volné přírody byl vypuštěn letos v březnu. Po vypuštění a měsíčním pobytu v Bulharsku se vydal na dalekou cestu k severu přes Srbsko a Rumunsko a nakonec doletěl do severovýchodního Maďarska, kde zmizel v župě Szabolcs-Szatmár-Bereg.


Trasa, kterou uletěl sup hnědý „Ichera” od místa vypuštění po místo zástřelu

Vypuštění supi mají nedozírnou cenu: místní vláda španělské provincie Extremadura je zachránila, rehabilitovala a věnovala pro účely reintrodukce v Bulharsku. Projektový tým inteznivně pracuje na dosažení cílů projektu a spoléhá na mezinárodní spolupráci. Např. po dobu, kdy se pták zdržoval v Rumunsku, byl uměle přikrmován a jeho stav byl sledován kolegy z organizace Milvus Group. A nyní v Maďarsku byl příspěvek MME klíčový k odhalení osudu tohoto ptáka”, uvedl Simeon Marin z Green Balkans.

Supi, stejně jako další mrchožrouti, sehrávají v ekosystému klíčovou roli. Jsou schopni zkonzumovat velké množství mršin, čímž zabraňují šíření patogenů, které mohou ohrožovat zdraví jak hospodářských zvířat, tak i člověka.

V Maďarsku byl sup hnědý pozorován v roce 2008 po 80 letech. Překvapením pak bylo pozorování dašlího supa hnědého koncem dubna 2021 ve východním Maďarsku (župa Békes, http://birding.hu/megfigyeles/adatlap/769465). Tento pták nebyl kroužkován, což naznačuje, že pocházel z hnízda ve volné přírodě. Je možné, oba ptáci doletěli z Balkánského poloostrova spolu. V České republice byl v letech 2001-2019 sup hnědý pozoroval čtyřikrát (http://fkcso.cz/), přičemž u pozorování v lednu 2009 u Pouzdřan se jednalo o ptáka z reintrodukčního projektu ve Francii, zatímco přinejmenším u opakovaných pozorování v západních Čechách v létě 2019 se jednalo o ptáka divokého.

Sup hnědý je chráněn evropskou legislativou a jeho usmrcení je kriminálním činem. Je otřesné, že i ve 20. století je nelegální pronásledování – kromě mnoha dalších – stále významným ohrožujícím faktorem, navzdory všem ochranářským snahám.

Další odkazy:

https://greenbalkans.org/VulturesBack/en/

https://imperialeagle.eu/

https://www.hnp.hu/hu