Ochrana orla kráľovského

Sčítanie a ochrana celosvetovo ohrozeného orla kráľovského je od roku 1974 pokračujúcim projektom BirdLife Maďarsko s neustávajúcou podporou národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizácií. Napriek úspechu ochranárskych opatrení, vážnym ohrozením tohto druhu na národnej i medzinárodnej úrovni ostáva trávenie dravcov. Nový projekt LIFE financovaný Európskou úniou nazvaný "Ochrana orla kráľovského prostredníctvom zníženia mortality spôsobenej ľudskou činnosťou v panónskom regióne" nám dáva príležitosť pokračovať v našej práci v nasledujúcom päťročnom období, počas ktorého sa budú vykonávať dôležité ochranárske aktivity nielen v Maďarsku, ale aj na Slovensku, v Čechách, Rakúsku a Srbsku.

Official Photos of the Travis Scott x Air Jordan 33