Výsledok 2. ročníka Medzinárodného sčítavania orlov v Panónskom regióne.

05.02.2019.
Na začiatku roka, v dňoch 11.-13. januára 2019, sa dobrovoľníci a členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku zapojili do Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne. Spoločné medzinárodné podujatie sa uskutočnilo v jednotnom termíne po druhýkrát, národné sčítanie dravcov už po trinástykrát.

Páchatelia pozor!

Páchatelia pozor, v teréne sa pohybujú špeciálne vycvičené policajné psy na vyhľadávanie otrávených návnad. Využívanie psov, pre služobné účely polície, má dlhú tradíciu. Polícia ich zapája do hľadania drog, ľudí, výbušnín, na stráženie, zaistenie páchateľov a mnoho ďalších účelov. Novinkou, ktorú priniesol projekt LIFE PannonEagle, je špecializácia služobných psov na vyhľadávanie vysoko rizikových chemických látok, ktoré páchatelia používajú na výrobu otrávených návnad, s cieľom otráviť dravce.

Stránky