Výsledok 2. ročníka Medzinárodného sčítavania orlov v Panónskom regióne.

05.02.2019.
Na začiatku roka, v dňoch 11.-13. januára 2019, sa dobrovoľníci a členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku zapojili do Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne. Spoločné medzinárodné podujatie sa uskutočnilo v jednotnom termíne po druhýkrát, národné sčítanie dravcov už po trinástykrát.

Výsledky 6. ročníka Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne

02.03.2023.
V januári 2023 zorganizovalo MME/BirdLife Maďarsko, v spolupráci s riaditeľstvami národných parkov a mimovládnymi organizáciami, 20. ročník sčítania orlov v Maďarsku a zároveň 6. ročník Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne. Cieľom bolo vytvoriť "Mapu orlov" zimujúcich v Karpatskej kotline. Do podujatia sa už po šiesty raz zapojili viaceré partnerské organizácie a odborníci zo susedných krajín, a to v rámci projektov PannonEagle LIFE a Saker LIFE, ktoré finančne podporila Európska únia.  

Stránky