Spoločenská hodnota otrávených zvierat pri obci Tura (Maďarsko) presiahla 18000€

14.09.2021

Pátranie po uhynutých zvieratách a otrávených návnadách prebieha s pomocou dobrovoľníkov, pracovníkov národného parku a kynologickej jednotky už štyri týždne, ale stále to vyzerá, že finálne číslo ešte nie je konečné.

Vyšetrovanie neslávne známeho prípadu pri obci Tura (Maďarsko) prebieha už štyri týždne, ale počet nájdených návnad a otrávených zvierat stále rastie. Do terénnej kontroly sa zapojila kynologická jednotka so psami vycvičenými na vyhľadávanie otrávených návnad, ktorá patrí pod MME Birdlife/Maďarsko a Národný park Kiskunság, ďalej strážcovia z Národného parku Duna-Ipoly a dobrovoľníci. V teréne bolo odhalených niekoľko ohnísk s návnadami, ktoré boli rozhádzané na celkovej ploche 8000 ha, tá pokrýva prakticky celú oblasť revíru poľovníckeho združenia Szent András Dombi.  


Hranice miestneho poľovníckeho revíru a lokalizácia nájdených otrávených návnad a uhynutých zvierat 

Páchateľ alebo páchatelia a rovnako motív trestného činu zatiaľ nie sú známe. Spôsob prevedenia a predchádzajúce skúsenosti naznačujú, že motívom bolo odstrániť z tejto oblasti čo najviac predátorov. Jedným z možných vysvetlení je, že cieľom bolo ochrániť hospodárske zvieratá, ale vzhľadom na rozsah otravy je to nepravdepodobné. Ďalším častým dôvodom úmyselných otráv je prežitok, že zabitím dravcov sa zvýši množstvo malej zveri (zajacov, bažantov) na účely lovu.

Nanešťastie, od poslednej aktualizácie sa zvýšil počet nájdených návnad a otrávených zvierat, medzi nimi pribudli dva orliaky morské a haja tmavá. Neotrávili sa len voľne žijúce zvieratá, ale aj pes, ktorý našiel a zožral otrávenú návnadu. Našťastie zožral iba malý kúsok a vďaka rýchlej reakcii majiteľa veterinár psa zachránil. Kynologická jednotka našla aj dve zakryté kane močiarne, čo naznačuje, že páchatelia sa zrejme vrátili na miesto činu v snahe zahladiť stopy. Väčšina doteraz zaznamenaných otráv bola zistená na jeseň alebo na jar, kedy sú častejšie vykonávané preventívne terénne kontroly. V tomto prípade boli otravy zistené netypicky na konci leta, preto je možné, že páchatelia rátali s tým, že je nižšia šanca, že ich konanie niekto odhalí.


Otrávená návnada a jej obeť (foto: Gábor Deák, MME)

Vďaka koordinovanej spolupráci bolo dosiaľ na kontrolovanom území nájdených 114 otrávených zvierat a 132 návnad. Medzi uhynutými zvieratami je 93 jedincov z ôsmych chránených druhov. Z toho 76 kaní močiarnych, 7 myšiakov hôrnych, 3 krkavce čierne, 2 haje tmavé, 2 labťušky hôrne, 1 kaňa popolavá a chrobák húseničiar zlatistý. Spoločenská hodnota jedincov bola vyčíslená na viac než 18000€. Okrem vyššie uvedených jedincov boli nájdené aj štyri domáce zvieratá (dva psy a dve mačky), 11 druhov poľovnej zveri (8 líšok, 2 vrany, 1 šakal zlatý), ako aj 6 ďalších zvierat, ktoré nebolo možné identifikovať pre stav kadáveru. Dve z nájdených zvierat, kaňu močiarnu a kaňu popolavú, sa podarilo zachrániť vďaka rýchlej veterinárnej pomoci.


Vysoký počet otrávených kaní močiarnych je bezprecedentný. Pravdepodobne k nemu prispelo načasovanie vyloženia otrávených návnad, pretože sa udialo v čase migrácie kaní a zároveň v blízkosti rieky Zagyva, ktoré je hlavným migračným koridorom pre vtáky migrujúce zo severu (foto: Gábor Deák, MME)

Dve tretiny uhynutých zvierat našla kynologická jednotka z MME Birdlife/Maďarsko a jednotka z Národného parku Kiskunság, čo pekne ilustruje význam kynologických jednotiek v boji proti úmyselným otravám. Zároveň stopy, ktoré našli strážcovia z Národného parku Duna-Ipoly a dobrovoľníci, pomohli odhaliť nové ohniská s vyloženými otrávenými návnadami. Rovnakou pomocou bol nález troch lokalít s návnadami, ktoré našli a ohlásili psíčkari.


 

Náhodná okoloidúca rodina, bola dokonca svedkom, ako priotrávený myšiak spadol z neba mŕtvy. Neobozretne sa ho dotýkali, čím sa sami vystavili riziku otravy. Najčastejšie používaný jed pri úmyselných otravách je rovnako nebezpečný pre akékoľvek zviera či človeka, ktorý s ním príde do styku. Našla sa aj otrávená líška, ktorú čiastočne zjedli diviaky, čo predstavuje riziko kontaminácie ich mäsa.

Z doterajších informácií je známe, že polícia z Gödöllő doposiaĺ vykonala šesť výjazdov na miesto činu. Podľa polície páchatelia použili silný neurotoxický jed. Niektoré indície naznačujú, že k otrave v tejto oblasti mohlo dôjsť aj pred niekoľkými mesiacmi. Okrem toho, v rovnakom revíri bol podobný prípad zaznamenaný aj v roku 2010, keď bol nájdený orol kráľovský, 5 krkavcov čiernych, 4 myšiaky hôrne, 3 kane močiarne a vrana čierna v blízkosti kuriatok, ktoré boli použité ako otrávená návnada.


Telá jedného orla kráľovského a troch krkavcov boli nájdené v roku 2010 (foto: Ferenc Papp, MME)

Nohy krkavcov a vrany boli odrezané ako dôkaz zabitia, čo bola bežná prax medzi poľovníkmi. Príčinou úhynu bol zrejme ten istý jed, ako v aktuálnom prípade, pričom prípravky s jeho obsahom sú už 13 rokov zakázané.

Naďalej vyzývame peších turistov, cyklistov, chodcov so psami a kohokoľvek, kto pracuje vonku, aby sa nedotýkali akýchkoľvek podozrivých kúskov mäsa, slepačích vajec alebo mŕtvych zvierat a v prípade podozrenia na otravu ihneď kontaktovali políciu a príslušné úrady. 

Poďakovanie za pomoc v teréne patrí: Správe národného parku Duna Ipoly (Németh András, Sári Gergő,  Kepes Zsolt, Kazi Róbert, Szénási Valentin, Barczánfalvi Péter, Vízkert András), Správe národného parku Kiskunság (Kiss Viktor), Správe národného parku Hortobágyi (Juhász Tibor), Národný kriminálny úrav (Horváth Ákos), Veterinárnej ambulancii Vet-e-medic (Bakonyi László, Venczel Edit), dobrovoľníkom (Morvai Szilárd, Dósa László, Dusa Péter, Schneider Zoltán, Zubor András) a tiež členom MME Birdlife/Maďarsko (Deák Gábor, Zelenák Attila).

A samozrejme poďakovanie patrí aj kynologickej jednotke: Carlo, Hella a Samu, bez ich práce by väčšina návnad nebola nikdy nájdená a mnoho ďalších zvierat by sa otrávilo.