Výsledky 4. Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne

08.02.2021.

V januári 2021 organizovalo MME/Birdlife Maďarsko, v spolupráci s riaditeľstvami národných parkov a s mimovládnymi organizáciami, 18. ročník Národného sčítania orlov.

Cieľom sčítania bolo vytvoriť „Mapu orlov“ zimujúcich v Karpatskej kotline. Aby údaje boli čo najviac komplexné, do sčítania sa už po štvrtýkrát pripojili partnerské organizácie zo susedných krajín. Medzinárodné sčítanie orlov bolo realizované pod hlavičkou projektu LIFE PannonEagle.

Výsledky z Karpatskej kotliny

Viac než 690 účastníkov naraz, počas víkendu, kontrolovalo vybrané územie a zapisovalo druhy a počty pozorovaných dravcov. Po úspechoch z predchádzajúcich rokov sa k maďarským dobrovoľníkom pridali aj slovenskí, českí, rakúski, srbskí, rumunskí a slovinskí kolegovia, aby získali čo najpresnejšie počty o zimujúcich orloch v regióne.

Účastníci zo siedmych krajín počas víkendu pozorovali 1347 orliakov morských, 763 orlov káľovských, 24 orlov skalných a 10 orlov hrubozobých. Okrem vyššie spomenutých druhov, účastníci zaznamenali viac než 20 000 jedincov zo 17 druhov dravcov:

haja tmavá (5), haja červená (71), kaňa sivá (522♂,1365 ♀/juv), kaňa močiarna (20♂,325 ♀/juv), jastrab krahulec (413), jastrab veľký (79), myšiak hôrny (13081), myšiak severský (600), myšiak hrdzavý (16), sokol myšiar (3588), sokol rároh (118), sokol sťahovavý (99), sokol kobec (64).

Okrem dravcov, účastníci zaznamenali aj 2224 dropov veľkých.


Pozorovania orla káľovského v Panónskom regióne.
(zdroj: MME/BirdLife Hungary Monitoring Centre)


Pozorovania orliaka morského v Panónskom regióne.
(zdroj: MME/BirdLife Hungary Monitoring Centre)


Pozorovania orla skalného v Panónskom regióne.
(zdroj: MME/BirdLife Hungary Monitoring Centre)


Pozorovania orla hrubozobého v Panónskom regióne.
(zdroj: MME/BirdLife Hungary Monitoring Centre)

Výsledky zo Slovenska

Na Slovensku sa do sčítania zapojilo alebo poskytlo údaje, spolu 58 ornitológov a boli vyhodnotené údaje zo 122 UTM štvorcov (10 x 10 km) pri čom sme využili aj výsledky zaznamenané v ornitologických databázach Aves symfony a Birding Slovakia. Sčítavalo sa v nížinách a predhoriach západného a východného Slovenska, v oblastiach, ktoré sú pre zimovanie dravých vtákov najvýznamnejšie. Využili sme aj údaje z priehrad a vodných nádrží, z dôvodu väzby orliakov morských na tieto vodné biotopy. Okrem dravcov, sme do sčítania zaradili aj jeden druh „nedravca“, dropa veľkého (Otis tarda), čo nadväzuje na program sčítavania a sledovania trendu vývoja populácie v Maďarsku.

V rámci sčítania bolo na Slovensku pozorovaných 73 orliakov morských, 106 orlov kráľovských, 19 orlov skalných, 30 sokolov rárohov, 33 hají červených, 1 haja tmavá a ďalších 1315 jedincov z 8 druhov dravcov. Za zaujímavý možno tiež považovať výskyt 480 exemplárov dropov veľkých na zimovisku južne pod Bratislavou.

Výsledky z Maďarska

Dobrovoľníci v Maďarsku skontrolovali 3456 UTM štorcov o rozmere 2,5x2,5 km, čo predstavuje územie o rozlohe 21600 km2, pokrývajúce 24% rozlohy územia Maďarska. Účastníci sa v rámci sčítania, primárne zamerali na lokality s výskytom orlov, takže bolo možné sčítať hlavnú časť maďarskej populácie. Počas víkendu bolo v Maďarsku pozorovaných min. 1025 orliakov morských a min. 550 orlov kráľovských.


Výsledky sčítania v Maďarsku (Felmért terület-skúmaná oblasť, Sasok összesen-orly spolu max., Sasok összesen-orly spolu min., Résztvevők száma-počet účastníkov)
(zdroj: MME/BirdLife Hungary Monitoring Centre)

Hoci sa počet pozorovaných orlov zdá byť na prvý pohľad vysoký, ohrozené orly sú stále vzácne. V oblastiach s najvyšším výskytom orlov bolo zaznamenaných len 4,98 orliakov morských a 2,67 orlov kráľovských na 100km2.


Pre lepšiu predstavu, museli by ste skontrolovať územie o rozlohe 2926 futbalových ihrísk, aby ste videli jedného orliaka morského, či dokonca prejsť územie o rozlohe 5454 futbalových ihrísk, aby ste zaznamenali jedného orla kráľovského (Sasok összesen-orly spolu max., Sasok összesen-orly spolu min., Rétisas max.-orliak morský max., Rétisas nim.-orliak morský min., Parlagi sas max.- orol kráľovský max., Parlagi sas min.-orol kráľovský min.)
(zdroj: MME/BirdLife Hungary Monitoring Centre)

 

Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa zapojili do 18. ročníka Národného sčítania orlov a 4. ročníka Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne.

Maďarsko
Adorján Ágnes, Agócs Péter , Albert András, Ampovics Zsolt, Antal András, Antoni Gyula, Arlett Péter, Árvay Márton, Aszódiné Kiss Andrea, Bagyura János, Balázs István, Balázsi Péter, Balázsovits János, Bálint Dénes Tamás, Balogh-horváth Vanda, Balogh-roth Melinda, Bán Csaba, Bán Noémi, Bánffy Miklós, Bánfi Péter, Bank László, Bánné Varga Klára, Barati Barnabás, Barati Emőke, Barati Sándor, Bărbos Lőrinc, Bárdos Tibor, Barna Péter, Baross Gábor, Barta Zsolt, Bartha Csaba, Bártol István, Bata Adrián, Bátky Gellért, Bátky Kolos, Bedőcs Gyula, Bende Zsolt, Bercsényi Kinga, Berdó József, Berecz Gábor, Berkó Gyöngyi, Bessenyei László Bence, Bezeczky Gergely, Biró Csaba, Bíró Tamás, Bodics Dániel, Bodnár Katalin, Bodó János, Bodor Ádám, Bodzás János, Bogner József, Boldog Gusztáv, Bolla Zoltán, Borbás Katalin, Borbáth Péter, Borsi Angéla, Boruzs András, Borza Sándor, Bozó László, Bozóné Borbáth Erna, Bődör Bence, Bukor Zoltán, Búzás Előd, Czibik Eszter, Czifrák Gábor, Czikora János, Császár Mónika, Cser Gábor, Cser Szilárd, Cserép György, Cserna Zoltán, Csesznik Bence, Csibrány Balázs, Csitneki Balázs, Csonka Ábel, Csonka István, Csonka Levente, Csonka Péter, Csontos Adrienn Rita, Csontos Alexandra, Damacz Kornél Dr., Danku János, Dávid Jenő, Deák Gábor, Dejonge Norbert, Demeter Iván, Dénes János, Dobák András, Drahanovszki Gábor, Erdélyi Imre, Erdő Ádám, Erdős Sarolta, Erdő-tóth Zsófia, Ezer Ádám, Ézsöl Tibor, Fábián Péter Imre, Falaki Máté, Faragó Ádám, Farkas Attila dr., Farkas Roland, Fatér Beáta, Fatér Benedek, Fatér Imre, Fehérvári Péter, Fejes Éva, Felber Péter, Feldhoffer Attila, Fellner Zoltán, Fenyvesi Ernő, Fenyvesi Hajnalanna, Fenyvesi László, Ferenc Attila, Fidlócky József, Filkus István, Filotás Zoltán, Fitala Csaba, Fodor István, Forgách Balázs, Forintos Nikolett, Fülöp Tibor, Füri András, Gál Lajos, Gál Renáta, Gál Szabolcs, Gáll Miklós, Gaszler Péter, Gebei Lóránt, Gerencsér Beáta, Gilányi Gábor, Góczán Éva, Godó Laura, Gödöny József, Gönye Csaba, Görögh Zoltán, Gruber Ágnes, Gulyás András, Gunics Zoltán, Gyarmati Péter, Gyenes János, Gyömbér Zsolt, Győrig Előd, Gyurácz József, Gyuricza András, Habarics Béla, Hankószki Ágota, Hanyicska Zsolt, Harmos Krisztián, Harsányi Dezső Attila, Harsányi Krisztián, Hartmann Johanna, Hazafi Dorottya, Hegedűs Lívia, Hegedűs Sándor, Hegyi Zoltán Dr., Heincz Miklós dr., Hencz Péter, Herczeg Ferenc, Hoffman Viktor, Homoki Károly, Horváth Ákos, Horváth Balázs, Horváth Csaba, Horváth Júlia, Horváth Levente, Horváth Margit, Horváth Márton, Horváth Tibor, Horváth Zoltán, Horváth-császár Ákos, Hődör István, Hunyadi Tünde, Hunyadvári Péter, Husvéth Béla, Ifj. Tóth Péter, Illés Péter, Illyés Evelin, Ingola Eszter, Iszlai-ócsai Eszter, Jaczkó Andrea, Jakab Sándor, Jandó Benedek, Jandrasits László Dr., Janó Gizella, Jenei Borbála, Jóna Zoltán, Juhász Becse Kálmán, Juhász Benedek, Juhász Csaba, Juhász Léla Lujza, Juhász Lilla, Juhász Rita, Juhász Tibor, Jusztin Balázs, K. Szabó Attila, Kaczkó Ádám, Kagyerják Pál, Kajtár Bence, Kállay György, Kálmán Gergő, Kálmán Róza, Kalocsa Béla, Kapocsi István, Karcza Zsolt, Kass László, Kasza Ferenc dr., Katona Gergely, Katona Mihály, Kaufman Gábor Dr., Kazi Róbert, Kecskés József, Kéki Eleonóra, Kelemen Attila, Kelemen Éva Dr., Kepes Zsolt, Kerényi Zoltán, Keszler Zoltán, Király Tamás, Kis István Péter, Kis Viktor, Kispál Gyula, Kiss Ádám, Kiss Ferenc, Kiss János, Kiss Tamás, Kiss Viktória, Kiss Zsuzsanna, Klébert Antal, Kleszó András, Kókai Ákos, Kókai Károly dr., Kókai Szabolcs, Koleszár Balázs Dr., Koleszár Sándor, Kolesszár Balázs, Kónya József, Korom István, Kosztolányi László, Kovács Ágnes, Kovács András, Kovács Gergely, Kovács Katalin, Kovács Nándor, Kovács Norbert, Kovács Patrik, Kovács Zoltán, Kováts László, Kozma László, Krasznai Attila, Kreiner Roland, Krempf István, Krusinszki Ferenc, Kugler Péter, Kun Zoltán, Kutschi Péter, Laczik Dénes, Laczkó Szabolcs, Lantos Zoltán, László Csaba, Légrády András, Lelkes András, Lendvai Gábor, Lengyel György, Lengyel Tibor, Lippai Károly, Losonczi László, Lovászi Péter, Lőkkös Andor Dr., Lövei-kalmár Katalin, Lukács Katalin Odett, Magyari Máté, Majercsák Bertalan, Makrai Gergely, Marik Pál, Markovich Anna, Márkus Rita, Marosi Beáta, Máté Rudolf, Mazula András, Menyhárt Gellért, Mester Béla Dr., Mesterházy Attila, Mészáros Csaba, Mészáros János, Mezei János, Miklós Marianna, Mikó Ágnes, Mikucza Zsolt, Milinte Judit, Móczár Balázs, Mohácsi István, Moldován Orsolya, Molnár Ádám, Molnár Dániel, Molnár Géza, Molnár László (knpi), Molnár Márton, Molnár Norbert, Molnár Zoltán, Monori György, Mónus Gábor, Morandini Pál, Mórocz Attila, Morvai Anita, Morvai Szilárd, Musicz László, Nagy Dániel, Nagy Domonkos, Nagy Gábor, Nagy Imre, Nagy Károly, Nagy Kornél, Nagy Lajos Dr., Nagy Sándor, Nagy Szeverin, Nagy Tamás, Nagy Tibor, Nagygyőry Anna, Németh Ákos, Németh András, Németh Árpád, Németh Nikolett, Nyári Endre, Nyúl Nóra, Ócsai Péter, Onofer Attila, Orbán Attila, Orbán Zoltán, Orcsik Tibor, Oroszi Zoltán, Ottó Erzsébet, Ölveczki Gyula, Ősz Gábor, Ősz Gusztáv, Őze Péter, Palatitz Péter Dr., Pálfi Szabolcs, Pálinkás Csaba János, Papp Ferenc, Papp Gábor, Papp Sándor, Papp Viktor Gábor, Pásztor Zoltán, Peimli Piroska, Péntek István, Pénzes László, Pető Zsolt, Pigniczki Csaba Dr., Piross Sándor, Pitó Andor, Polgár Márta, Polyák Ferenc, Pongrácz Ádám, Právics Márk, Prommer Mátyás, Puskás József, Puskás László, Rába Veronika, Riezing Norbert, Rottenhoffer Balázs, Rottenhoffer István, Rottenhoffer István ifj., Rozner Gyürgy, Rózsa Viktor, Sali Rebeka, Sallai Márton & Nagy Kira, Sallai Zoltán, Sallainé Kapocsi Judit, Sándor Bálint, Sápi Tamás, Sári Gergő, Sárkány József, Sármayné Láng Katalin, Sasvári János, Schmeráné Gál Judit, Schmidt András, Schmotzer András, Schneidler Viktor, Schurk László, Sein Enikő, Séllei Zoltán, Selmeczi Kovács Ádám, Seres Nándor, Seresné Metzker Krisztina, Serfőző József, Simay Gábor, Sipos Tibor, Somogyi Anna Ágnes, Somogyi Balázs, Somogyi Csaba, Somogyi István, Somoskői Péter, Soós Gábor, Sós Endre dr., Sótér Szabolcs, Spakovszky Péter, Staudinger István, Stölkler Nándor, Sumonyi Táborozók, Szabó Csaba, Szabó Gábor, Szabó István, Szabó Jenő, Szabó Máté, Szabó Nándor, Szabóné Balázs Bea, Szalai Gábor, Szántó Bence, Szász Benedek, Szász Előd, Szatori János, Szecsődi György, Szegedi Fruzsina, Szegedi Zsolt, Székely Balázs, Szekeres Zsófia, Szél Ádám, Szél Antal István, Szelényi Balázs, Széles Tamás, Szelle Ernő, Szélpál Botond, Szemercki Csaba, Szentesi Attila, Szentmihályi Gábor, Szentmiklósi-nagy Kornél, Szép Tibor dr., Szeverényi Soma, Szilágyi Attila, Szitta Tamás, Szommer Tamás, Szondi László, Szunyogh Balázs, Szűcs Györgyi, Takács Árpád, Tallósi Béla, Tamás Ádám, Tamás Enikő Anna Dr., Tar István, Tar János, Tárczy Andrea, Tatai Sándor, Teplánszki Dóra, Tihanyi Gábor, Timon Dávid, Tokody Béla dr., tóth Dániel, Tóth Imre, Tóth Kornél, Tóth László, Tóth Mihály, Tóth Miklós, Tóth Pál, Tóth Sándor, Tóth Tamás József, Tőgye János, Tölgyesi Zoltán, Török Gábor, Treitz Tamás, Turny Zoltán, Udvardy Ferenc, Ujfalusi Sándor, Urbán László, Vámos Csenge, Varga Benedek, Varga György, Varga Júlia, Varga Péter, Varga Péter ifj., Vasas András, Végvári Zsolt Dr., Veszelinov Ottó, Vetró Gábor, Vidra Huba, Vidra Panna, Vidra Soma, Vidra Tamás, Vígh Zsófia, Vincze Tibor, Vitkay Zsuzsanna, Vizes Tibor, Vizslán Tibor, Völgyi Sándor, Wágner László, Zákány Albert, Zelenák Attila, Zimmermann Zita, Zvara Gábor, Zsiros Sándor, Zsíros Sándor

Slovensko

Bacsa Kristián, Briedik Dušan, Cáfal Rudolf, Čužna Libor, Dunčičová Janka, Dobrota Martin, Čižniar Ján, Fock Peter, Galáš Richard, Granec Štefan, Gulák Erik, Hrabovszki Martin, Hulík Tomáš, Chavko Jozef, Jureček Rudolf, Kováč Stanislav, Kováčová Dominika, Kraľovič Milan, Krutý Roman, Lančaričová Zuzana, Landsfeld Bedřich, Lengyel Jozef, Lipták Ján, Maderič Boris, Matejovič Branislav, Mikušková Katarína, Moncman Ľuboš, Moncmanová Ivana, Nemček Vladimír, Noga Michal, Prachár Viktor, Prágr Aleš, Prešinský Leonidas, Riška Ondra, Slobodník Roman, Svetlík Ján, Šipkovský Ivan, Šotnár Karol, Tedla Tomáš, Vadel Ľuboš, Veselovský Tomáš

Do výsledkov boli zahrnuté aj verejne prístupné údaje z ornitologických databáz Aves Symfony a Birding Slovakia, autorov: Csiffáry Ladislav, Dobrota Martin, Dobšovič Ján, Gajdács Ivan, Harvančík Stanislav, Jurica Michal, Kadlečík Branislav, Kočí Ján, Lackovičová Zuzana, Martinec Erik, Ollos Csaba, Sándor Csaba, Serdahely Vlastimil, Schnürmacher Richard, Spišák Jozef, Šumichrast Viliam, Vančo Ivan

Rakúsko
Hans-Martin Berg, Michael Bierbaumer, Michael Dvorak, Marie Furch, Markus Furch, Harald Grabenhofer, Rupert Hafner, Johannes Hohenegger, Robert Hack, Benjamin Kness ,Johannes Laber, Lisa Lugerbauer , Brady Mattsson, Christoph Roland,  Matthias Schmidt, Markus Schneider, Lukas Strobl, Barbara Waringer, Heinz Wegleitner, Stefan Wegleitner, Beate Wendelin, Gabór Wichmann, Sabine Zelz, Thomas Zuna-Kratky and obsevers of Water Bird Census & Ornitho.at

Česko
Gašpar Čamlík, Pavel Dedek, Marek Dostál, Kryštof Horák, Jaroslav Kouřil, Marek Palička, Jiří Pavelka, Aleš Prágr, Vladan Riedl, Ondřej Ryška, Leoš Řičánek, Vlastimil Sajfrt, Pavel Štěpánek, Vlasta Škorpíková, Rudolf Jureček

Slovinsko
Dejan Bordjan, Katja Logar, Rok Lobnik, Franc Bračko, Jan Gojznikar, Miha Kronovšek, Luka Božič, Gregor Bernard, Matjaž Kerček, Dominik Bombek, Sandra Kontrec, Bojan Colnik

Srbsko
Milica Plavšić, Miloš Nikolić, Nataša Tomić, Nestor Jokić, Zoran Sklopić, Aleksa Vukićević, Aleksandra Vukčević, Ana Mileusnić, Anastasija Čeprnić, Anđelija Stokin , Anita Sučić, Atila Agošton, Bojana Bailović , Branka Zirojevic, Damir Trnovac, Danjo Bilek, David Grabovac, Dimitije Radišić, Goran Sekulić, Helena Marojkin , Jovan Kokotović, Lazar Vidić, Ljubomir Jovanović, Magdalena Grahovac, Makarije Jakšić , Marko Šćiban, Milica Krmar, Milica Miskovic, Milica Plavšić, Milivoj Vučanović, Milivoj Vučanović , Miloš Nikolić, Miloš Radaković, Mirjana Rankov, Miroslav Dudok, Miroslav Mareš, Nikola Stojnić , Nikola Veljković, Radislav Mirić, Sandra Jovanović, Sara Krunić, Saša Lazić, Savo Đurđić, Sekereš Irenke, Sekereš Oto, Slobodan Puzović, Sonja Malešević, Stefan Desnica Grahovac , Stefan Palalić, Suzana  Verovski, Suzana Verovski, Tibor Rekecki, Tibor Rekecki , Uroš Simić, Vasilij Kaliničenko, Željko Jolić, Zorana Nikodijević

Rumunsko
Barbos Lorinc, Nagy Attila, Hegyeli Zsolt, Nagy Attila, Hegyeli Zsolt, Daróczi J. Szilárd, Papp Edgár, Kastal Ágnes, Buslig Johanna