Výsledky laboratórnych analýz z otravy neďaleko obce Tura (Maďarsko)

Turai mérgezés

30.9.2021

V otrávených návnadách, ktoré boli v posledných týždňoch zozbierané z územia okolo obce Tura (Maďarsko), bolo toľko jedu, že by pravdepodobne dokázal zabiť 158 dospelých ľudí alebo 158 000 kaní močiarnych.

O rozsiahlom prípade úmyselných otráv v revíri poľovníckeho združenia Szent András Dombi prednedávnom informovalo združenie MME Birdlife/Maďarsko. Laboratóriám sa podarilo vykonať analýzy v oblasti patológie a toxicity. Výsledky potvrdili predchádzajúci predpoklad, že pri nelegálnej činnosti bol na otravu zvierat použitý vysoko toxický karbamát - karbofurán (rovnako ako v roku 2010). Odborníci boli z výsledkov analýz šokovaní, pretože koncentrácia jedu v návnadách dosahovala 6000mg/kg a v jednej z uhynutých kaní močiarnych bola zistená koncentrácia 60mg/kg.


Návnada napustená jedom neďaleko obce Tura (foto: Gábor Deák)

Prípravky s obsahom karbofuránu sú od roku 2008 zakázané v celej Európskej únii a je potrebné poznamenať, že nikdy neboli určené na maloobchodný predaj. Účinná látka, karbofurán, je vysoko toxická pre zvieratá aj ľudí. Pre cicavce je stanovená smrteľná dávka v rozmedzí 3-19 mg/kg telesnej váhy, pre menšie druhy vtákov, akým je napríklad sokol, je smrteľná dávka už 1mg/kg telesnej váhy.

Na možné dôsledky styku ľudí s týmto jedom sme sa opýtali odborníka na toxikológiu Dr. Gábora Zachera. Pre MME Birdlife/Maďarsko odpovedal, že už nepatrné množstvo látky (1g), ktoré by sa zmestilo na špičku noža alebo štvrťku čajovej lyžičky, môže spôsobiť smrť, ale aj menšie dávky môžu viesť k trvalému poškodeniu zdravia. Koncentrácia účinnej látky v otrávených návnadách bola 36 krát vyššia, než smrteľná dávka pre kane, takže dravce, ktoré konzumovali návnadu ako prvé, nemali šanci na prežitie.

Zvieratá sa otrávili aj sekundárne (konzumáciou uhynutého zvieraťa, ktoré sa otrávilo konzumáciou otrávenej návnady) a dokonca až terciárne. Príkladom je kaňa popolavá, ktorá sa priotrávila konzumáciou labťušky, ktorá uhynula v dôsledku konzumácie otrávených chrobákov, ktoré sa otrávili pri kontakte s otrávenou návnadou. Z celkového počtu 114 otrávených zvierat prežili iba dve kane!


V teréne bola nájdených 76 uhynutých kaní močiarnych (foto: Gábor Deák)

Podľa nameranej koncentrácie a množstva nájdených návnad je možné odhadnúť, že zozbierané otrávené návnady by pravdepodobne dokázali otráviť 158 dospelých ľudí, alebo 158 000 kaní močiarnych, prípadne by vyhladili svetovú populáciu orlov kráľovských. A to je reč iba o tých návnadách, ktoré sa našli počas terénnej kontroly.


Našťastie, miestny pár orlov kráľovských zatiaľ žije (foto: Szilárd Morvai)

Dobrou správou je, že dobrovoľníkom sa podarilo odfotografovať miestny pár orlov kráľovských, ktorý je, zdá sa, v poriadku. Otrávené návnady a uhynuté zvieratá sa nachádzali len 200m od ich hniezdnej lokality. Orly mali veľké šťastie, že sa neotrávili. Zrejme k tomu prispela rýchla reakcia ochranárov, ktorí v spolupráci so špecializovanou kynologickou jednotkou prehľadali terén a zozbierali všetky nájdené otrávené návnady.

Zdroje a odkazy:

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/118.htm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16997525/
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-020-02534-w
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119998532