Претње

Постоји три главне категорије претњи међу антропогеним факторима који угрожавају орла крсташа. То су активности које за последицу имају угињавање одраслих или младунаца, неуспех гнежђења или губитак станишта.


Фактори који узрокују угинуће одраслих јединки и младунаца

Тровање

Тровање је један од најозбиљнијих проблема који угрожавају птице грабљивице у Европи.

Тровање хемикалијама може да буде двојако. У првој групи случајева реч је о погрешној употреби дозвољених, неселективних родентицида и осталих отровних материја, у шта спада и мешање различитих хемикалија које повећава ефекат сваке од њих. Оно се не сматра директним тровањем. У оваквим случајевима тровање има за циљ да уништи глодаре, али након конзумације отрованог плена орлови крсташи могу да остану неплодни, физички слаби или да угину од нагомилавања отровних материја. Њихови младунци такође могу да ослабе и да угину. Овде је реч о секундарном тровању. Друга велика група случајева односи се на коришћење недозвољених отровних материја, што се сматра директним тровањем. Уобичајено је намењено за нежељене сисаре и птице.

Отровани орлови крсташи (фотографије: Мартон Хорват / Horváth Márton)

Тровање оловом се сматра додатним могућим угрожавајућим фактором, но његова учесталост  није позната. Неколико истраживања показало је да оловна муниција доводи до тровања птица грабљивица. Олово које је конзумирано може да изазове тровање птица било које старости. Напослетку, олово се акумулира у костима. Код орлова крсташа који се гнезде, након полагања јаја олово може да се мобилизује из костију и чини додатну штету. Ослабеле или мртве птице се ретко откривају, но негативни ефекти тровања су свакако повезани са већим степеном угинућа него што се то може открити у природи.

 

Убијање
Уколико су упуцани сачмом, орлови могу да угину одмах, или касније, као последица озледе. Код појединих птица, на срећу, зрна сачме се учауре у ткиву, не изазивајући никакву додатну штету. Упуцавање може да утиче на целокупну популацију. Тешко је проценити значај упуцавања, но оно може да се деси било где: на местима гнежђења, исхране, као и на местима привременог боравка током целе године.

Убијени орао белорепан (фотографије: Будимпештански зоолошки врт, Петер Барканфалви)

Страдање на саобраћајницама
Неискусне младе птице могу да страдају на саобраћајницама: пругама и путевима. Најчешће се сударају са возилима када полете са леша у близини пута. Случајеви сударања са возовима могу да се дешавају у случајевима гнезда која се налазе у близини пруга. Након излетања из гнезда, млади орлови се често задржавају на тлу. Будући да је пружни насип уздигнут у односу на околно тло, пруге су вероватно врло привлачне за њих.

 

Страдање као последица струјних удара
Средњенапонски далеководи (20-35 kV) представљају озбиљну претњу за птице. Када птица слети на стуб, веома лако долази до струјног удара уколико дотакну две жице или жицу и уземљени део стуба истовремено. Што је птица већа, већа је и шанса да се то догоди, али мале птице грабљивице (ветрушке) такође угињавају у великом броју. У већини случајева, струјни удари узрокују тренутно угињавање. Младе птице су више погођене овом претњом него одрасле.

Орао крсташ страдао од струјног удара (Фотографије: Имре Фатер/Imre Fatér)

 


Неуспело гнежђење

Пљачка гнезда
Разликују се пљачкање у комерцијалне сврхе и за сопствене потребе. Пљачка јаја и младунаца ради збирки или соколарства припада другом типу, када садржај гнезда може да буде и продаван. Ово се обично дешава када локално становништво (у пуно случајева деца) узима јаја и младунце без било каквог знања о овој врсти. Пљачкање гнезда оставља популацију без потомака те године, осим ако пар започне друго легло, што може да се догоди ако пљачка наступи у раној фази гнежђења. Птице које су илегално држане обично угину без стручне бриге и посебних услова које захтевају за живот у заробљеништву. На срећу, ни пљачкање гнезда нити хватање излежених орлова није често, али се ипак повремено дешава. Правна заштита птица грабљивица и знање да су држање птица у заробљеништву или трговина њима штетни, добро су познати у јавности и у међународним оквирима.

Узнемиравање

Узнемиравање од стране човека сматра се најважнијим угрожавајућим фактором који утиче на успех гнежђења. Учесталост неуспешних покушаја гнежђења код којих је узрок људски фактор је испод 15% годишње у односу на све случајеве угрожавања. Због узнемиравања орлови крсташи периодично избегавају велика подручја (укључујући места исхране, гнежђења и привременог боравка). Главни негативни ефекти су следећи:

  • уобичајено коришћење територије мења се у времену и простору, што значи да птице могу да проведу више времена у стаништима која нису најпогоднија,
  • промена места гнежђења, на начин да буду одабрана мање погодна места,
  • напуштање полога, што се чешће догађа током периода неповољних временских прилика или присуства предатора,
  • промене у понашању у периоду отхрањивања младунаца (нпр. ређе храњење), негативни ефекти на енергетски биланс узроковани су недостатком хране и стресом,
  • младунци могу да искачу из гнезда или да напусте гнездо раније него што треба, а
  • најгори случајеви могу да доведу и до напуштања територије.

Све у свему, најважнији негативни ефекти су смањени успех гнежђења и морталитет.


Губитак станишта

Недостатак погодних стабала за смештај гнезда је озбиљан проблем за ову врсту, с обзиром на то где се она гнезди – у планинским или низијским крајевима. У шумским подручјима старе састојине су угрожене углавном сечом, која доноси велики профит кориснику шуме. Најгора је ситуација на локалитетима који нису под заштитом. На њима интерес заштите природе тешко може бити на првом месту, чак иако се ради о строго заштићеним врстама. Недозвољена сеча угрожава дрвореде, ветробранске појасеве, групе стабала и усамљена стабла у низијским подручјима.

Air Max 1 Ultra Flyknit