Пројектне активности

A. Припремне активности, израда планова управљања и/или акционих планова

A.1. Успостављање оперативног пројектног тима

A.2. Успостављање специјализованих јединица са псима

A.3. Успостављање националних мрежа и протокола најбоље праксе за заинтересоване стране

A.4. Достизање одговарајућег статуса заштите орла крсташа на националном нивоу у Чешкој Републици

 

C. Активне мере заштите

C.1. Откривање и истраживање угрожавања и страдања птица грабљивица на основу метода најбоље праксе

C.2. Надокнада ефеката антропогеног морталитета методама најбоље праксе

C.3. Примена техника управљања стаништима које погодују орловима и дивљачи

 

D. Праћење утицаја пројектних активности

D.1. Мониторинг индикатора реализације пројекта

D.2. Процена социо-економских ефеката пројекта

 

E. Јачање јавне свести и обавештавање јавности о резултатима пројекта

E.1. Подизање свести заинтересованих страна

E.2. Јачање свести јавности

 

F. Управљање пројектом

F.2. Попуњавање индикаторских табела

F.1. Управљање пројектом

KD VIII N7 Glowing