Резултати

Очекивани резултати:

  • Панонска гнездећа популација орла крсташа повећаће се за најмање 10% током пројектног периода и достићи ће најмање 250 гнездећих парова до 2021.
  • Број угинућа орлова крсташа и степских соколова као резултат угрожавања и уништавања опашће током пројектног периода и годишњи број угинулих јединки биће у просеку мањи за 5% у односу на  претходну годину пројекта. Годишњи ниво морталитета орла крсташа који се гнезде биће мањи од 12% до краја пројекта.
  • Просечан успех гнежђења орла крсташа биће већи од једног младунца по гнездећем пару током пројектног периода, како би се обезбедило повећање популације у будућности.
  • Орлови крсташи и степски соколови који су пронађени повређени, а живи, биће збринути и успешно опорављени у 30% регистрованих случајева током пројектног периода (укључујући најмање 5 рехабилитованих једники).
  • Одговарајуће правосудне пресуде биће донешене и приказане јавности у најмање три случаја процесуирања кршења закона током пројекта.
  • Пројекат ће се поменути и промовисати у најмање 1000 медијских извештаја, који ће доћи до публике у најмање 10 милиона случајева. Интернет страна пројекта и налози на друштвеним мрежама имаће најмање 1 милион посетилаца.
  • Центар за орлове (у Мађарској) биће посећен од стране најмање 500 особа које припадају посебним групама заинтересованих страна. Овако велика присутност у медијима имаће за резултат значајно  повећање свести и пажње јавности о стању орла крсташа, о последицама случајева угрожавања и уништавања и о значају мреже Natura 2000.

Nike React Element 55